english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Civisti

 

Het CIVISTI project heeft als doelstelling om nieuwe, opkomende thema’s of topics voor het Europees beleid inzake wetenschap, technologie en innovatie te identificeren.  Dit gebeurde door met burgers in 7 Europese landen (Denemarken, Oostenrijk, Vlaanderen, Finland, Malta, Bulgarije en Hongarije) toekomstvisies te ontwikkelen die vervolgens vertaald werden in relevante lange termijn doelstellingen voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. Hiervoor werd een 4-staps methodologie ontwikkeld:

1. In een eerste fase werden in de 7 landen burgerpanels  geconsulteerd .  Op basis van een geïnformeerd, deliberatief proces werden de lange termijn visies, noden en bezorgdheden geëxpliciteerd.
2. In een tweede fase werden criteria gedefinieerd op basis waarvan het werk van de burgers kon vertaald worden in relevante thema’s voor toekomstig wetenschap-, technologie- en innovatiebeleid.
3. In een derde fase werden experten en stakeholders op een Europees niveau gevraagd om de visies van de burgers te analyseren en om te zetten in mogelijke prioriteiten voor Europese onderzoeksprogramma’s.
4. Het resultaat van de derde fase werd in een tweede ronde van burgerconsultatie aangevuld en gevalideerd door de burgers uit de eerste ronde.


Projectleider: Els VandenCruyce

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster