english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Biobrandstoffen

 

In opdracht van het IST is door het consortium VITO, UGent en BBL een onderzoeksproject uitgevoerd: Biobrandstoffen van de eerste, de tweede en de derde generatie. De studie bestaat aan de ene kant uit een analyse, op basis van beschikbare literatuur, van de potentie van huidige en toekomstige biobrandstoffen en van de mogelijke duurzaamheidseffecten ervan. Aan de andere kant is onderzoek gedaan naar het draagvlak voor biobrandstoffen binnen verschillende sectoren in Vlaanderen en naar bestuurlijke mogelijkheden om biobrandstoffen een plaats te geven in de Vlaamse energievoorziening.

 

Aansluitend op deze studie, heeft het IST een beleids-delphi-analyse laten uitvoerendoor iForum Consult waarin, in verschillende anonieme bevragingsronden, gepeild werd naar de argumenten die ten grondslag liggen aan de huidige maatschappelijke controverse rond de introductie van biobrandstoffen in Vlaanderen. Uit de resultaten van de beleids-delphi-analyse heeft het IST de beleidsaanbevelingen afgeleid die verder in dit document beschreven zijn.

 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster