english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Kinderwens op de agenda!


Het IST presenteert vier domeinen van aanbevelingen voor een gecoördineerd beleid rond (onvervulde) kinderwens: preventie en sensibilisering, de uitbouw van een eerstelijnszorg Kinderwens, psychosociale begeleiding binnen het fertiliteitscentrum en opleiding en onderzoek. Als voornaamste conclusie wijst dit onderzoek echter op de noodzaak van een coördinatie van de bestaande inititiatieven. Veel actoren in Vlaanderen nemen al initiatieven met betrekking tot deze problematiek, maar verbinding en samenwerking zijn nodig. Zonder grote meerkost kan het thema kinderwens
ingebouwd worden binnen de bestaande werkingen en instanties.

Het IST presenteerde op 19 oktober de aanbevelingen "Kinderwens op de agenda" in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Op basis van het IST-dossier “Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie” en de IST-aanbevelingen uit de Rondetafel “Kinderwens op de agenda”, werden door de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement twee voorstellen van resoluties voorbereid, omtrent een beleid rond fertiliteitsbehandelingen en kinderwens.
Het voorstel van resolutie betreffende een preventief en ondersteunend beleid rond fertiliteitsbehandelingen en kinderwens werd in de plenaire vergadering van 9 november 2011 unaniem aangenomen.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster