english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Infobrochure:

World Wide Views

on Global Warming


Dit boekje geeft u basisinformatie over klimaatverandering en beleidskwesties, en over de verschillende standpunten ten aanzien van klimaatverandering en mogelijke acties. Het is bedoeld als basiskennis voor iedereen die tijdens het World Wide Views-forum aan de discussies meedoet.
Het informatieboekje is gericht op onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens de klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen.


De inhoud van dit boekje:
Het boekje bestaat uit vier delen.

1) Het eerste deel is een algemene inleiding over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Het gaat over de effecten, de oorzaken en de risico's, nu en in de toekomst. Wat is klimaatverandering? Wordt het veroorzaakt door de mens? Wat is het broeikaseffect? Wat weten we van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende delen van de wereld? Lopen we het risico dat we de opwarming van de aarde niet meer in de hand kunnen houden?
2) Het tweede deel gaat over internationale klimaatovereenkomsten en de agenda van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Welke verplichtingen hebben de verschillende landen? Welke visies en doelstellingen zijn er voorgesteld voor de lange termijn? Hoe dringend is het dat we de klimaatverandering tegengaan? Hoe dringend is het dat er een nieuw klimaatakkoord komt?
3) Het derde deel gaat over hoe we moeten omgaan met de uitstoot van broeikasgassen. In hoeverre en hoe snel moet de uitstoot worden beperkt en verminderd? Wat willen de verschillende landen eraan doen? Welke doelstellingen zijn er voorgesteld? Hoe moeten de inspanningen worden verdeeld over geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden? Hoe kan de opwarming van de aarde worden tegengaan? Wat zijn de kosten en baten?
4) Het vierde deel gaat over de economische aspecten van de aanpassing aan klimaatverandering en het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen. Moet de prijs van fossiele brandstoffen verhoogd worden? Wat moet er gebeuren om ons aan te passen aan de klimaatverandering en over te stappen op schone technologieën? Hoe moet die aanpassing en het overstappen op andere technologieën betaald worden?


link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster