english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Samenleving en Technologie

Trends in Vlaanderen

 

Het Instituut Samenleving en Technologie wil bij het vormgeven van het onderzoek en de werking voor het Vlaams Parlement inspelen op actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, trends en evoluties. Het document "Samenleving en technologie. Trends in Vlaanderen" maakt een diagnose van grote bewegingen die zich vandaag afspelen en stelt negen trends voor die relevant zijn op het snijvlak van maatschappij, technologie en wetenschap, en die een weerslag hebben op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. Het IST blikt bovendien vooruit. Naast het trendoverzicht bevat het document ook een bespreking van belangrijke ‘zwakke signalen' die mogelijke lange termijnontwikkelingen aankondigen. 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster