english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 16: Zoeken, vinden en ontginnen

 

Mogen we ervan uitgaan dat fossiele energie en uranium de komende tientallen jaren beschikbaar zullen blijven? Dit dossier brengt de context én de belangen in kaart die hun invloed laten gelden bij de inschatting omtrent de periode dat fossiele bronnen of uranium beschikbaar zullen zijn. In het dossier worden de elementen en de onzekerheden m.b.t. beschikbaarheid, ontginbaarheid en tenslotte alle socio-economische factoren geanalyseerd die uiteindelijk op de prijsvorming zullen wegen.
In het dossier is de aandacht vooral gericht op het zogenaamde upstream-gedeelte van de markt. Dat omvat de stadia van het lokaliseren van energiedragers in aardlagen tot het moment van de winning ervan.
We hebben op dit ogenblik geen goed overzicht over dat gedeelte van de energieketen, hoewel het vanzelfsprekend wel verband houdt met wat in de daarop volgende processen gebeurt. Wanneer er uitspraken worden gedaan over de toekomstige beschikbaarheid van olie, steenkool, gas en uranium, wordt rekening gehouden met de drijvende krachten uit de hele keten, ook bekeken vanuit het perspectief van de duurzaamheid van de energievoorziening.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster