english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 17: Waterstof. Motor van de toekomst?

 

De rol van waterstof binnen een toekomstig energiesysteem is nog steeds onbeslist. Voorstanders vinden waterstof inzetbaar voor bijna alle toepassingen. Tegenstanders benadrukken de beperkingen van deze energiedrager.
Dit dossier gaat niet enkel na wat de stand van de technologische ontwikkeling rond waterstof is als energiedrager, maar houdt ook rekening met de grote diversiteit qua productie en opslag, distributie en transport, aanwending en verdeelnet. Het beschrijft ook het maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk bestaat er namelijk nogal wat weerstand tegenover de introductie van waterstof.
Intussen staat waterstof niet alleen met een claim als toeleverancier van de ‘toekomstige economie’. Hoe verhoudt die optie zich tegenover de even grote ambities van de sector van de biobrandstoffen? Waarop baseren zich beide claims? Wordt het slechts één van beide of beide?
Met dit dossier wil het viWTA het Vlaams Parlement informeren over de maatschappelijke impact en discussiepunten van deze ontwikkeling.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster