english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 18: ICT en cultuurparticipatie

 

Het Vlaamse cultuurparticipatiebeleid richt zich op het bereiken van een groter en nieuw publiek (verbreding en vernieuwing) en het verhogen van de culturele competentie (verdieping). Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierin een belangrijke rol spelen. De maatschappelijke beleidsnota van de commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams Parlement pleit ervoor initiatieven uit te werken om het gebruik van ICT in de culturele sector te bevorderen.
In opdracht van het viWTA nam de onderzoeksgroep IBBT/SMIT (VUB) een aantal cases uit o.m. de erfgoedsector, kunsten en bibliotheeksector onder de loep vanuit de vraag hoe ICT kan dienen voor verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuurparticipatie. Dit  dossier presenteert de resulterende krachtlijnen voor een potentieel beleid rond ICT en cultuurparticipatie.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster