english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 22: Slim Onderweg!

De maatschappelijke behoefte aan transport, van zowel van goederen als personen, neemt nog steeds toe. De maatschappelijke en economische en ecologische kosten van de gangbare transportsystemen zijn bovendien hoog.Europa trekt de kaart van innovatie, om het wegvervoer duurzamer te maken (d.w.z. veilig, efficiënt, schoon en naadloos), met name door het toepassen van informatie-en communicatietechnologie. Intelligente vervoerssystemen of Intelligent Transport Systems (ITS) moeten de economische ontwikkeling stimuleren en tegelijk de overlast (files, lawaai, stress, ongevallen, luchtvervuiling) op de bestaande transportnetten gevoelig verminderen.

ITS-oplossingen worden echter veel langzamer in het wegvervoer toegepast dan verwacht en over het algemeen worden diensten gefragmenteerd in de praktijkgebracht. Dat heeft geleid tot een lappendeken van nationale, regionale en lokale oplossingen. Om ervoor te zorgen dat ITS effectief kan bijdragen tot een antwoord op de groeiende uitdagingen waarmee het wegvervoer te maken krijgt, ontwikkelt Europa een beleidsmatig en regelgevend kader dat tot harmonisatie moet leiden.Vlaanderen zal dus binnen afzienbare tijd geconfronteerd worden met Europese verplichtingen inzake ITS.

Het Instituut Samenleving & Technologie biedt daarom met dit dossier een toegankelijk overzicht van de ITS-problematiek, met aandacht voor de diverse maatschappelijke aspecten ervan. Dit document tracht inzicht te verschaffen in de stand van zaken en in de mogelijkheden van ITS en wil beleidsmakers en anderegeïnteresseerden stof tot nadenken bieden, als input voor het verdere debat.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster