english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 8: Onderzoek in onderwijs

 

In dit dossier staat de vraag centraal hoe de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk vorm krijgt in Vlaanderen, en welke factoren de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk beïnvloeden. Aansluitend wordt besproken welke disseminatiestrategieën onderwijsonderzoekers hanteren. De belangrijkste vaststelling in het dossier is dat de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk een complexer fenomeen is dan wordt aangenomen in de internationale literatuur. De kloof tussen onderwijsonderzoek en -praktijk wordt in Vlaanderen door de verschillende actoren ook anders gepercipieerd. Meer hierover leest u in dit viWTA-dossier.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster