english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Dossier 23: Digitale inclusie in Vlaanderen

 

Het wordt steeds duidelijker dat een digitale samenleving geen zaak meer is van ‘early adopters’ alleen, maar van iedereen. Zonder een minimale bagage aan digitale vaardigheden én een blijvende motivatie om nieuwe toepassingen te integreren in je persoonlijke leefwereld, dreig je hopeloos achterop te hinken.

Dat de digitalisering van onze maatschappij bestaande mechanismen van sociale uitsluiting kan verscherpen en nieuwe mechanismen van uitsluiting kan creëren, geeft reden tot ongerustheid. Deze nieuwe vorm van uitsluiting wordt aangepakt met talloze initiatieven in Vlaanderen die digitale vaardigheden aanleren en/of aanscherpen bij die personen die daar behoefte aan hebben. Deze vaardigheden en een open houding ten aanzien van de digitalisering zijn hierbij cruciaal. En de behoefte is groot, want ICT evolueren razendsnel; wie niet mee is of blijft, valt uit de boot. Bovendien wordt niet meedoen hoe langer hoe moeilijker. Toch is er een kloof tussen de inspanningen van het werkveld, de wetenschappelijke inzichten en het al dan niet gevoerde beleid. I

n dit dossier worden daarom sporen aangereikt voor het werkveld, voor de onderzoekswereld en voor het beleid om van het digitaal Vlaanderen van morgen een inclusieve samenleving te maken.Willen we onze digitale toekomst zinvol vormgeven voor een zo groot mogelijke groep van mensen, dan is het van belang dat we de complexiteit en veelzijdigheid van deze wisselwerking voldoende begrijpen en gepaste stappen nemen op weg naar een zinvolle digitale samenleving.

Het IST kiest hierbij resoluut voor een parcours van dialoog tussen de verschillende belanghebbenden: ICT-promotoren, burgers, werkveld en beleidsmakers, elk met hun eigen afwegingen en belangen. De wetenschappelijke studie ‘Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen’, dit dossier en het driedaagse evenement E-dinges (18 - 20 november 2010, Vlaams parlement) zijn de meest recente initiatieven van het IST in dit domein. Dit dossier toont duidelijk aan dat de overgang naar een digitale samenleving geen louter technologisch verhaal is; het heeft mensen en generaties nodig die zich willen of moeten aanpassen aan veranderingen.

De menselijke kant van de digitalisering van onze samenleving, daarover gaat dit dossier.

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster