english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Het Jaarwerkplan in een notendop

 

Dit Werkprogramma 2010 beschrijft de onderzoeksprojecten die het IST in de loop van 2010 opstart. Het Wetenschappelijk Secretariaat stelde dit werkprogramma op op basis van een analyse van actuele trends op het snijvlak van samenleving en technologie (stuk:62 (2009-2010) -Nr. 1 trendnota Instituut Samenleving en Technologie).

Bij het bepalen van de beleidsrelevantie werd er rekening gehouden met het begin van de nieuwe legislatuur waarbij nieuwe beleidsopties in grote mate ook de agenda van het Vlaams Parlement zullen bepalen. Op die manier sluiten de IST projecten aan bij de discussies die de komende tijd in het Vlaams parlement zullen gevoerd worden. Tevens reflecteren de nieuwe projecten een evenwichtig geheel waarbij desk research en meer omvattende participatieve projecten mekaar aanvullen, en waarin zowel kortlopend als langlopend onderzoek zal worden gedaan. Wat output betreft, is zowel aan dossiers en rapporten als aan evenementen gedacht.

Het werkprogramma werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 3 maart 2010. De Raad bepaalde eveneens dat bij de uitvoering van het werkprogramma 2010 prioriteit zal gegeven worden

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster