english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Eindrapport Biobrandstoffen (2009)

Europa blijft aandringen op het inzetten van biobrandstoffen, ondanks het niet halen van tussentijdse objectieven. Die richtlijn stelde dat tegen 2005 minstens 2% van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen uit biobrandstof moest gehaald worden. Het objectief blijft om 5,75% te halen in 2010. Sinds 2008 is uit diverse rapporten kanttekeningen geplaatst bij het duurzaamheidsaspect van biobrandstoffen.
 
Het IST-rapport 'Biobrandstoffen van de eerste, de tweede en de derde generatie' vertrekt van een overzicht van de technologieën voor de productie en het gebruik van biobrandstoffen in verschillende stadia van ontwikkeling. Veel aandacht gaat naar de toetsing aan criteria van duurzaamheid, energieonafhankelijkheid en CO2-besparing. Ook het Europese kader wordt uitvoerig beschreven. De standpunten van de sleutelactoren en van het middenveld werden bevraagd en kwamen op een workshop uitvoerig aan bod. De vele betrokkenen gaven in dit forum hun ongenoegen en verwachtingen naar het beleid te kennen.
 
Omdat de maatschappelijke controverse diep geworteld is, is het nodig om na te gaan waar de verwachtingen verzoenbaar zijn en waar ze gepolariseerd ten opzichte van elkaar staan. Om dit uit te maken zal een elektronische ‘Delphi-beleidsconsultatie’ georganiseerd worden in verschillende opeenvolgende rondes van vragen, antwoorden  en onderlinge reacties tussen de deelnemers.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster