english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Mijn auto, mijn gezondheid (2008)

Hoeveel gezondheid boeten wij in door dagelijks in de file te staan? Biedt rekeningrijden hiervoor een oplossing? Hoe kan hotspot Vlaanderen de volgende jaren voldoen aan de Europese richtlijnen voor fijn stof die alsmaar strenger worden? Vragen en beleidsalternatieven met betrekking tot het wegverkeer werden op een rij gezet door Transport & Mobility Leuven, in samenwerking met andere deskundigen. Het rapport is nu al beschikbaar, in afwachting van de discussiebrochure voor de burgerconventie.
link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster