english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Intelligente Transportsystemen


De maatschappelijke nood aan transport, zowel van goederen als van personen, is nog steeds groeiend. De maatschappelijke en economische en ecologische kosten van de gangbare systemen zijn hoog. Het ontwikkelen en invoeren van innovatieve systemen kunnen de economische ontwikkeling stimuleren en tegelijk de overlast op de bestaande transportnetten (files, lawaai, stress, ongevallen, luchtvervuiling) gevoelig verminderen.
Uit de tussentijdse beoordeling van het Witboek van de Europese Commissie over het
vervoersbeleid kwam naar voren dat innovatie een grote rol gaat spelen in het duurzamer maken van het wegvervoer (d.w.z. veilig, efficiënt, schoon en naadloos), met name door het toepassen van informatie- en communicatietechnologie: intelligente vervoerssystemen (ENG: Intelligent Transport Systems, ITS).

ITS-oplossingen worden echter veel langzamer in het wegvervoer toegepast dan verwacht en over het algemeen worden diensten gefragmenteerd in de praktijk gebracht. Dat heeft geleid tot een lappendeken van nationale, regionale en lokale oplossingen zonder duidelijke harmonisering, waardoor de integriteit van de interne markt in gevaar wordt gebracht. Bijgevolg wordt er inefficiënt gebruik gemaakt van de ITS, waardoor deze niet effectief kunnen bijdragen aan het bereiken van de (vervoers)-beleidsdoelstellingen en aan het aangaan van de groeiende uitdagingen waarmee het wegvervoer te maken krijgt.

Vlaanderen zal binnen afzienbare tijd geconfronteerd worden met de verplichtingen uit de Europese ITS-richtlijn die zich momenteel in de laatste fase van goedkeuring bevind. De huidige inhoud, die in alle waarschijnlijkheid de definitieve versie weerspiegelt, toont aan dat de problemen bij implementatie niet gering zullen zijn en de impact op het beleid ingrijpend. Het Instituut Samenleving & Technologie biedt daarom een rapport en een toegankelijk dossier aan rond die problematiek met aandacht voor de diverse maatschappelijke aspecten (draagvlak, acceptatie, kostenallocatie, … ).

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster