english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Het IST heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur!
  2. World Wide views: Burgers uit meer dan 40 landen spreken zich uit over klimaatverandering: Vlaams Eindrapport beschikbaar
  3. Nieuws IST Dossier:Fertiliteitsbehandelingen. De realiteit voorbij de technologie
  4. Nieuwe IST rapport: Biobrandstoffen

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Instituut Samenleving en Technologie (IST).

Tijdens de vergadering van woensdag 25 november werd door de raad van bestuur van het IST een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen: Bart Van Malderen (Sp.a) en Sabine Poleyn (CD&V).

Bart Van Malderen volgt Robert Voorhamme op, voorzitter sinds de oprichting van het instituut in 2001. Sabine Poleyn neemt de rol van ondervoorzitter over van Monica Van Kerrebroeck.  Aan het einde van de vorige legislatuur waren de mandaten van o.a deze twee volksvertegenwoordigers afgelopen.
De nieuwe samenstelling van de raad van bestuur ziet er als volgt uit: Robrecht Bothuyne, Marc Hendrickx , Fientje Moerman, Sabine Poleyn, Hermes Sanctorum, Marleen Van den Eynde, Bart Van Malderen, Lode Vereeck als Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Paul Berckmans, Jean-Jacques Cassiman, Ilse Loots, Harry Martens, Freddy Mortier,Nicolas van Larebeke-Arschodt, Irina Veretennicoff  als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke en technologische wereld. 


World Wide Views: eindrapport Vlaams luik


World Wide Views (illustratie)Op 26 september 2009 lanceerde World Wide Views (WWViews) de allereerste, wereldwijde  burger raadpleging over de  klimaatopwarming. WWViews gaf burgers van overal ter wereld de gelegenheid om hun standpunt te bepalen en mede te delen omtrent de centrale kwesties in de klimaatonderhandelingen van de V.N., die plaatsvinden in december 2009 in Kopenhagen (COP15).  Het IST organiseerde het Vlaamse luik van deze burgerconsultatie. Op vraag van de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement  gaf Robby Berloznik, directeur van het IST, een toelichting over dit project tijdens de hoorzitting van 27 oktober. Op onze website vindt u het Vlaamse eindrapport en 

ook het internationale eindrapport met een overzicht van de resultaten wereldwijd en de aanbevelingen van de burgers naar het beleid.

Het IST publiceerde ook een nieuwe “Feiten in een notendop” met alle feiten kort samengevat die aan bod komen op de klimaattop in Kopenhagen. Deze publicatie is ook terug te vinden op de website.

lees meer


Nieuw IST Dossier: Fertiliteitsbehandelingen.

De realiteit voorbij de technologie.


Kunstwerk Koen Van Mechelen (illustratie)

In het debat rond fertiliteitstechnologie gaat verbijsterend weinig aandacht naar de impact van de technologie op het leven van de mensen die deze behandelingen ondergaan. Het volgen van vruchtbaarheidsbehandelingen heeft een relationele, sociale, lichamelijke en ook psychologische impact op het individu. Wat nagenoeg alle koppels als het moeilijkste ervaren tijdens de behandelingen is de emotionele storm waarin ze terechtkomen, de rollercoaster van hoop, angst, onzekerheid, spanning, opluchting of net teleurstelling en ontgoocheling als een behandelingscyclus niet tot het verhoopte resultaat leidt.
Daarom publiceert het IST het dossier ‘Kinderwens: de realiteit voorbij de technologie’. Hierin laten we niet enkel gynaecologen, artsen, ethici en psychologen aan het woord maar staan de ervaringsdeskundigen centraal. In het voorjaar 2010 plant het IST een Rondetafel over dit thema. Tijdens deze bijeenkomst van experts, stakeholders en ervaringsdeskundigen zal nagedacht worden over verscheidene beleidsopties binnen de Vlaamse bevoegdheden. Dat moet leiden tot gefundeerde en gedragen aanbevelingen aan het Vlaams Parlement.

Lees meer: Dossier 20: Fertiliteitsbehandelingen ( pdf, openen in nieuw venster)


Rapport Biobrandstoffen

Europa blijft aandringen op het inzetten van biobrandstoffen, ondanks het niet halen van tussentijdse objectieven. Die richtlijn stelde dat tegen 2005 minstens 2% van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen uit biobrandstof moest gehaald worden. Het objectief blijft om 5,75% te halen in 2010. Sinds 2008 hebben diverse rapporten kanttekeningen geplaatst bij het duurzaamheidsaspect van biobrandstoffen.
 
Het IST-rapport 'Biobrandstoffen van de eerste, de tweede en de derde generatie' vertrekt van een overzicht van de technologieën voor de productie en het gebruik van biobrandstoffen in verschillende stadia van ontwikkeling. Veel aandacht gaat naar de toetsing aan criteria van duurzaamheid, energieonafhankelijkheid en CO2-besparing. Ook het Europese kader wordt uitvoerig beschreven. De standpunten van de sleutelactoren en van het middenveld kwamen op een workshop uitvoerig aan bod.
 
Omdat de maatschappelijke controverse diep geworteld is, gaat het IST na waar de verwachtingen ten aanzien van het beleid verzoenbaar zijn en waar ze gepolariseerd ten opzichte van elkaar staan. Om dit uit te maken zal het IST in het najaar van 2009 een elektronische ‘Delphi-beleidsconsultatie’ organiseren.

 lees meer


logo Vlaams Parlement