english version
lettergrootte A A

Publicaties
 

Energievoorziening van overal naar overal

 

Dit dossier vertrekt vanuit de problematiek die is behandeld in het wetenschappelijk rapport ‘Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer’ dat in 2009 is uitgebracht. Dit rapport schetst hoe de elektriciteitsproductie vandaag nog gecentraliseerd gebeurt in grote conventionele centrales, terwijl een alternatief model met decentrale energiesystemen steeds meer aan belang wint.
Het dossier wil ook complementair zijn met het rapport en heeft ook extra aandacht voor de maatschappelijke facetten. Hiervoor kon de auteur putten uit de diverse bijdragen op de workshop van eind maart 2009. Toen formuleerden tien vertegenwoordigers uit het middenveld hun visie en verwachtingen over deze ontwikkeling naar meer decentraal energiebeheer.
Deze thematiek sluit aan bij één van de pijlers van ‘Vlaanderen in Actie’: het concept van het ‘Groene-steden-gewest’ waarmee de Vlaamse overheid de kwaliteit van onze leefomgeving wil verbeteren. De antwoorden op die grote uitdaging hangen nauw samen met het gebruik van onder meer hernieuwbare energie en een milieuvriendelijk vervoer. Een intelligent elektriciteitsnetwerk zal daarin een sleutelrol spelen.
link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster