english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Disclaimer e-mail IST

 

De inhoud van IST e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van het IST stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproducerenof verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van het IST ontvangt, vragen wij dat te melden aan het IST en de e-mail te wissen.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster