english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Gender en Technologie

cover boek

 
Hoe komt het dat in sommige landen de belangstelling van vrouwen voor ingenieursstudies veel hoger ligt dan in Vlaanderen het geval is? Waarom stromen jongens en meisjes met vergelijkbare studieresultaten niet in gelijke mate door naar hogere niveaus in de onderzoekswereld? Welke verbanden bestaan er tussen gender en cognitieve stijlen en hoe beïnvloeden cognitieve stijlen studiekeuzes? Wat is de meerwaarde van genderdiversiteit voor de onderzoeksmethode van verschillende disciplines? Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën de beleving van vrouwelijkheid en mannelijkheid? Waar en wanneer ge- of misbruiken opiniemakers wetenschappelijke theorieën ter ondersteuning van beelden van mannelijkheid of vrouwelijkheid?

Het thema ‘gender en technologie’ geeft aanleiding tot heel diverse vragen. De Vlaamse overheid hecht aan sommige ervan bijzonder belang. Zij acht het bijvoorbeeld hard nodig dat meer vrouwen hun talenten inzetten in functie van onze kenniseconomie. En gendermechanismen mogen niet langer leiden tot ongelijke kansen en ongelijkheid. Daarvoor is een aanscherping van het Vlaamse genderbewustzijn nodig.

Essaybundel 'Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie'

Het IST heeft auteurs uitgenodigd om, vanuit hun specifieke achtergrond, hun visie op telkens een ander aspect van het thema ‘gender, wetenschap en technologie’ uit te werken tot een bijdrage aan de bundel ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’. Deze bundel is in november 2011 verschenen bij Acco.

Conferentie 'Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie'

Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel heeft het IST de gelijknamige conferentie ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’ georganiseerd. De beschikbare presentaties zijn, via links in onderstaand programma, te downloaden. De belangrijkste resultaten van de conferentie zijn—in de vorm van ‘thema’s ter verdieping’ en ‘punten voor actie’—hier terug te vinden.

 

Rondetafel ‘Open voor verbouwing. Over gender, wetenschap en technologie’

Een rondetafel, op 16 februari 2012, sloot het traject ‘Gender, wetenschap en technologie’ af. Het doel van de rondetafel was om, samen met de deelnemers, te komen tot drie gedragen en zo concreet mogelijk uitgewerkte beleidsaanbevelingen. Deze beleidsaanbevelingen en hun ontstaansgeschiedenis worden beschreven in een toegankelijk dossier.

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster