english version
lettergrootte A A

Activiteiten
 

Gender en Technologie

cover boek

 
Hoe komt het dat in sommige landen de belangstelling van vrouwen voor ingenieursstudies veel hoger ligt dan in Vlaanderen het geval is? Waarom stromen jongens en meisjes met vergelijkbare studieresultaten niet in gelijke mate door naar hogere niveaus in de onderzoekswereld? Welke verbanden bestaan er tussen gender en cognitieve stijlen en hoe beïnvloeden cognitieve stijlen studiekeuzes? Wat is de meerwaarde van genderdiversiteit voor de onderzoeksmethode van verschillende disciplines? Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën de beleving van vrouwelijkheid en mannelijkheid? Waar en wanneer ge- of misbruiken opiniemakers wetenschappelijke theorieën ter ondersteuning van beelden van mannelijkheid of vrouwelijkheid?

Het thema ‘gender en technologie’ geeft aanleiding tot heel diverse vragen. De Vlaamse overheid hecht aan sommige ervan bijzonder belang. Zij acht het bijvoorbeeld hard nodig dat meer vrouwen hun talenten inzetten in functie van onze kenniseconomie. En gendermechanismen mogen niet langer leiden tot ongelijke kansen en ongelijkheid. Daarvoor is een aanscherping van het Vlaamse genderbewustzijn nodig.

Essaybundel 'Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie'

Het IST heeft auteurs uitgenodigd om, vanuit hun specifieke achtergrond, hun visie op telkens een ander aspect van het thema ‘gender, wetenschap en technologie’ uit te werken tot een bijdrage aan de bundel ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’. Deze bundel is in november 2011 verschenen bij Acco.

Conferentie 'Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie'

Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel heeft het IST de gelijknamige conferentie ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’ georganiseerd. De beschikbare presentaties zijn, via links in onderstaand programma, te downloaden. De belangrijkste resultaten van de conferentie zijn—in de vorm van ‘thema’s ter verdieping’ en ‘punten voor actie’—hier terug te vinden.

Plaats en datum
Donderdag 10 november 2011 van 14u00 tot 16u00 in het Vlaams Parlement.

Doelgroepen
De conferentie richtte zich tot alle geïnteresseerden, en in het bijzonder tot volksvertegenwoordigers en beleidsmensen betrokken bij de domeinen Wetenschap en Innovatie, Gelijke Kansen, Onderwijs, Wetenschapscommunicatie. Zij rekende bovendien op belangstelling vanuit onderzoeksinstellingen, media gericht op popularisering van wetenschap en technologie (radio en televisie, musea, tijdschriften, kranten), vakbonden, werkgeversorganisaties, sectororganisaties, het onderwijs (met name pedagogische begeleidingsdiensten), vrouwennetwerken.

Programma
13u30 - 14u00: Onthaal

14u00 - 14u15:   Welkom: Robby Berloznik (directeur IST)
                              Situering: Marian Deblonde (projectleider IST)

14u15 - 14u45:   Gender? Waarover gaat het precies?:
Alison Woodward, hoogleraar bij het Instituut voor Europese Studies van de VUB)

14u45 - 15u15:     Kennismaking met voorbeelden uit de praktijk:
•    ‘De Wereld aan je voeten’: Christine Beckers en Valérie Tanghe (KVIV)
•    ‘Girls’ Day’ en ‘Technoladies’: Martine Taeymans en Christ’l Joris (Agoria)
•    ‘BeWiSe’: Isa Schön (BeWiSe)
•    ‘Gender at work’: Katlijn Demuynck (Gender@work)

15u45 - 16u00:     Pauze

16u00 - 17u00:     4 parallelle Speakers’ Corners
•    Fundamenten (over invloed van technologie en wetenschap op gender): Sigrid Vertommen, Valérie Tanghe, Mieke Van Dromme
•    O&O-loopbanen (over verschillen tussen jongens en meisjes in O&O-loopbanen): Rik Hostyn, Ineke Casier, Kathleen Dupont, Magda Michielsens
•    Wegen (over hoe gelijke kansen te realiseren): Marie-Claire Van de Velde, Isa Schön, Laurence Claeys, Hanneke Pyck
•    Bakens (over waartoe gelijke kansen te realiseren): Sabine Van Huffel, Anne Snick, Elke Valgaeren, Tine Baelmans

17u00 - 17u30:   Uitleiding
Overhandiging van de bundel ‘Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie’ aan Danielle Gilliot, medewerker Wetenschap en Innovatie van het kabinet van minister Lieten
Toespraak van Danielle Gilliot


17u30 - …      :     Receptie

<
link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster