english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Ongehinderd logistiek transport.

Moet Vlaanderen ondergronds?


Met het plan ‘Vlaanderen in Actie’ wil Vlaanderen een Europese topregio zijn tegen 2020. Een van de speerpuntactiviteiten is ‘slimme draaischijf van Europa’ met een sterke visie op de optimalisatie van deze vervoersmodaliteiten waarbij naast bestaande mobiliteitsinfrastructuur via de weg ook andere vervoersmodaliteiten optimaal benut, opgewaardeerd en zonodig uitbreid dienen te worden.

Op papier lijkt het ondergronds transport van goederen een toekomst te hebben in Vlaanderen. Er is technologisch gezien al heel wat mogelijk en het zou de druk op de bovengrondse infrastructuur kunnen verminderen zodat personen en goederen verzekerd zijn van ongehinderde mobiliteit en van positieve gezondheidsaspecten verbonden aan minder overlast door intensieve logistiek.

De strategische beleidskeuzes die nu kunnen gemaakt worden zijn bepalend voor de volgende decennia. Daarom is er nood aan een afwegingskader inzake de mogelijkheden van de technologie (ook voor de Vlaamse industrie) naast de niet te veronachtzamen eigenheid van de Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen. 

Het resultaat van deze onderzoeksopdracht is een wetenschappelijk rapport dat ook  resulteerde in een toegankelijk IST-dossier rond deze problematiek met aandacht voor de technologische en maatschappelijke aspecten zoals draagvlak, acceptatie, kostenallocatie, enzovoort. Met dit dossier wil het IST de beleidsmaker een document bezorgen waarin de technologische en maatschappelijke aspecten van ondergronds transport worden belicht en toegelicht, en waarin de mogelijkheden van ondergronds transport voor Vlaanderen worden geanalyseerd met focus op het beleid.

 

Contact: Donaat Cosaert en Johan Evers

 

IST met rapport en dossier in commissie Mobiliteit...

In de pers

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster