english version
lettergrootte A A

Projecten
 

Nieuwe impulsen voor een debat
over genetisch gewijzigd voedsel:
pilootproject (2002)

 

Dit project werd gedefinieerd als het pilootproject van viWTA . Het bevat een divers aantal deelprojecten met verschillende methoden, benaderingen en doelgroepen die
tegelijk dienen als leertraject inzake de toepassing en de ontwikkeling van een participatieve methodologie.


Trendanalyse en voorbereiding Publieksforum
Dit was de laatste fase van de preliminaire studie (trendanalyse), en omvatte een verdere wisselwerking tussen het projectteam van viWTA en de onderzoekers van STEM, evenals de uitvoering van taken 1 (retrospectieve trendanalyse) en 2
(inventarisatie actuele thema’s) .


Symposium ‘Vlaanderen kijkt over de grenzen’
Op 22 november organiseerde viWTA in het Vlaams Parlement een internationaal symposium. Het symposium stond ten dele in functie van het pilootproject, omdat er werd gekozen voor een inhoud die met biotechnologie te maken heeft. Het symposium had ook een uitgesproken methodologisch aspect dat het pilootproject overstijgt: een reeks buitenlandse gastsprekers berichtten over hun ervaringen met publieke debatten over biotechnologie en werden geconfronteerd met de specifieke Vlaamse context. Bovendien was het een eerste stap in het licht van de bekendmakingstrategie van het viWTA.


Mediadebat ‘Nieuwe impulsen voor een debat over samenleving en technologie:
de rol van publieke opinie en opiniemakers.'
De volgende stap was een debat met vooraanstaande opiniemakers uit de media over de debatcultuur in Vlaanderen. Bijzondere aandacht ging uit naar de specifieke rol van de media hierin. Er werd eveneens gepeild naar hun verwachtingen voor de toekomst.


Organisatie Publieksforum
Het Publieksforum over genetisch gewijzigde organismen in voeding en landbouw werd strikt georganiseerd volgens de gedegen procedure van de Deense ' consensus-conferentie’. Als output van de publieke bevraging en de discussies van het lekenpanel met het multidisciplinaire expertpanel werden op de laatste dag van het publieksforum besluiten en aanbevelingen neergeschreven en bekend gemaakt in het Vlaams Parlement.
Lees meer in het Persbericht van 26-05-2003


Stakeholdersforum
Op het einde van het traject van het pilootproject werd een publieke bijeenkomst van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gepland. Zij werden geconfronteerd met de resultaten van het project en met de conclusies en aanbevelingen van het publieksforum. Onder de vorm van een rondetafel werd gepeild naar de reacties van de verschillende belanghebbenden (wetenschappers, politici, georganiseerde middenveld) op de bereikte resultaten.

 

 

link naar de website van het Vlaams Parlement - opent in een nieuw venster