english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Het viWTA heeft een nieuwe naam: IST, Instituut Samenleving en Technologie
  2. Nieuw dossier in de maak: "Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie"
  3. Reflectiedag: "Energie nu. En morgen?"
  4. Opstart nieuw IST project: "Biobrandstoffen"


Het viWTA heeft een nieuwe naam:
IST, Instituut Samenleving en Technologie


Voor het viWTA is 2009 een bijzonder jaar. Het viWTA is dit nieuwe jaar begonnen met een nieuwe naam. Het instituut heet voortaan IST, Instituut Samenleving en Technologie.

                                            Logo IST
Deze naamsverandering kwam er na een decretale evaluatie en is  vastgelegd in een wijziging van het decreet van 17 juli 2000. Om de band met het Vlaams Parlement te versterken werd in deze decreetwijziging ook” Artikel 87 bis” van het reglement van het Vlaams Parlement uitgebreid met de mogelijkheid dat de commissies, het IST vlot kunnen consulteren en oproepen in de dagelijkse werkzaamheden.  Dit betekent dat  het Vlaams Parlement niet alleen langlopende maar ook snel kortlopende opdrachten kan geven.
Maar niet enkel het decreet werd aangepast. Ook het logo, de huisstijl en de website van het instituut werden volledig vernieuwd. Onze website vindt u vanaf nu op het volgende adres: www.samenlevingentechnologie.be
Ons algemeen e-mailadres wordt: ist@vlaamsparlement.be


Nieuw dossier in de maak:

"Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie"

 

Een kinderwens is een bijzonder complex gegeven. Voor koppels bij wie dat kind lang op zich laat wachten, komt er nog een extra dimensie bij: het falen van de eigen vruchtbaarheid. Tegenover dat moeilijk te vatten kluwen van verlangens, emoties, noden en behoeften, stelt de medische wereld een technisch antwoord: de fertiliteitsbehandeling.
In heel debat rond fertiliteitstechnologie wordt echter verbijsterend weinig aandacht besteed aan wat de impact van deze technologie is op het leven van de mensen die deze behandelingen ondergaan. Het volgen van vruchtbaarheidsbehandelingen heeft een relationele, sociale, lichamelijke en ook psychologische impact op het individu. Wat nagenoeg alle koppels als het moeilijkste ervaren tijdens de fertiliteitsbehandelingen is namelijk de emotionele storm waarin ze terechtkomen, een soort rollercoaster van hoop, angst, onzekerheid, spanning, opluchting of net teleurstelling en ontgoocheling als een behandelingscyclus niet tot het verhoopte resultaat leidt.
Precies deze individuele realiteit van koppels en individuen die hun toevlucht moeten nemen tot de geneeskunde om hun kinderwens te realiseren, willen we met dit dossier onder de aandacht brengen. In dit dossier laten we niet enkel gynaecologen, fertiliteitsartsen, ethici en psychologen, maar ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

Het IST plant de publicatie van het dossier in april 2009.

lees meer over fertiliteitsbehandelingen

Meer info: Els Van den Cruyce, 02 552 40 48


Reflectiedag Energie nu. En morgen?

 

Het IST organiseerde 12 december 2008 een reflectiedag over het toekomstig energiesysteem in Vlaanderen op basis van de resultaten van het programma "Energie & klimaat: debat in Vlaanderen".

Wind en water

Het discussiedossier "Energie nu. En morgen?", blijft beschikbaar via de website. Dit dossier laat je kennis nemen van de uitkomsten van de toekomstverkenning omtrent het energiesysteem in Vlaanderen 2050. 

Tijdens de slotoefening, een backcasting met experts, zijn er drie grote items uitgewerkt: ruimtelijke ordening en mobiliteit  energiebronnen en energievoorzieningszekerheid en de internationale krachtlijnen binnen het domein energie en milieu.

De internationale krachtlijnen werden toegelicht door: Dolf Gielen (International Energy Agency) en Ger Klaassen (Europese Commissie). De powerpoint-presentaties zijn te raadplegen op de website onder de rubriek: “Overzicht alle activiteiten”

lees meer over de reflectiedag 'Energie nu. En morgen?'


Meer info: Donaat Cosaert, 02 552 40 54


Nieuw IST project van start: Biobrandstoffen


Tanken auto
Vandaag bevindt onze maatschappij zich aan het begin van de overgang van een fossielgebaseerde economie naar een biogebaseerde economie, of een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, die in bioraffinaderijen worden omgezet tot chemische stoffen, materialen en energie. Omdat de fossiele voorraden eindig zijn, pleiten velen voor een omschakeling naar een economie gebaseerd op biologische grondstoffen. Uit het oogpunt van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid biedt een biogebaseerde economie toekomstperspectieven. Toch worden er ook kanttekeningen geplaatst bij het duurzaamheidsaspect.
Het IST wil een toegankelijk dossier aanmaken rond deze problematiek en zal zich baseren op talrijke publicaties uit België en internationaal beschikbaar materiaal. Het dossier en de aanbevelingen gebaseerd op deze studie worden verwacht mei-juni 2009

lees meer over biobrandstoffen
           
Meer info: Willy Weyns, 02 552 44 52
logo Vlaams Parlement