english version
lettergrootte A A

Nieuwsbrief
 

Inhoud van dit e-zine:

  1. Resolutie Nanotechnologie goedgekeurd.
  2. Genetisch testen op het internet; IST studie bevestigt het gevaar voor de consument.
  3. Workshop ‘decentrale energievoorziening onder lokaal beheer’, 30 maart 2009, De Schelp, Vlaams Parlement.
  4. Workshop 'Biobrandstoffen, de controversen onder de loep', 1 april 2009.


Resolutie Nanotechnologie goedgekeurd


Nano ventjes (illustratie)De IST activiteiten rond nanotechnologie (met het Nano Nu-technologiefestival in het Vlaams Parlement in het najaar van 2007 en het dossier ’Nanotechnologie, stand van zaken’) hebben vruchten afgeworpen: 13 maart werd het resolutievoorstel rond nanowetenschap en nanotechnologie goedgekeurd in de commissie Economie, Werk en Sociale Economie. Het voorstel staat op de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 25-03-2009. Dit voorstel vraagt aan de Vlaamse Regering onder meer  om het onderzoek op vlak van nanowetenschap te stimuleren en dit met aandacht voor de gevolgen op het leefmilieu en de gezondheid. Er wordt nadruk gelegd op de keuze om enkel vredelievende ontwikkelingen en toepassingen te steunen.

lees meer


Genetische testen op het internet:

IST studie bevestigt het gevaar voor de consument.

 

Labo testenOp het internet zijn heel wat genetische testen te koop. Nieuwsgierige consumenten kunnen een test kit bestellen om hun kans op kanker, diabetes of hart-en vaatziekten te kennen of gepersonaliseerd dieetadvies te krijgen op basis van hun genen. Meestal volstaat het een staaltje speeksel op te sturen om daarna je resultaten on line te raadplegen. Sommige firma’s als 23andMe scannen zelfs het volledige DNA op de meest uiteenlopende risicofactoren.

Deze evolutie baart deskundigen zorgen. De wetenschappelijke basis voor deze vaak erg dure testen is onvoldoende bewezen. Bovendien bieden deze firma’s geen multidisciplinaire counselling aan, zoals wel het geval is bij de erkende centra voor menselijke erfelijkheid. Counselling garandeert dat patiënten voldoende informatie en begeleiding krijgen om de juiste keuzes te maken en met de testresultaten om te gaan. Aan vrij beschikbare genetische testen zijn ook heel wat privacy-issues verbonden: Wat gebeurt met je DNA staal en met de informatie? Is die beschermd tegen werkgevers of verzekeraars?

Het IST onderzocht in opdracht van het Europees Parlement de informatie op de websites van firma’s die deze genetische testen aanbieden. De websites van 38 firma’s werden gescand op de volgende kwaliteitscriteria: Is er informatie over de kwalificaties van het personeel, de kwaliteit van het laboratorium, de bescherming van de gegevens, de vraag naar informed consent? Worden er referenties gegeven naar wetenschappelijke publicaties en de kwaliteit van de test? Krijgt de consument informatie over de werking van genetische testen, advies bij een positief of negatief testresultaat, en wordt counselling aangeboden?

Uit deze internet scan blijkt duidelijk dat de kwaliteit van de informatie op deze websites onvoldoende is voor de consument om een gefundeerde keuze te maken : meer dan de helft van deze websites voldoet slechts aan 4 of minder van de 12 vooropgestelde kwaliteitscriteria. Vooral over de wetenschappelijke basis van de test is zeer weinig informatie te vinden en ook het aanbod aan counselling is bijzonder beperkt.

Meer info: Els Van den Cruyce Projectleider IST, 02 552 40 48

lees meer


Workshop 'Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer' 30 maart 2009, De Schelp, Vlaams Parlement

 

Met ‘Vlaanderen in Actie’ wil de Vlaamse overheid onze regio in de top 5 van de Europese regio’s plaatsen tegen 2020. Een van de peilers van dit plan is “het Groen stedengewest”. De kwaliteit van onze leefomgeving behouden of verbeteren, wordt een van de grote uitdagingen voor de komende tien jaar. Dat zal nauw samenhangen met het zoeken naar oplossingen voor het gebruik van o.a. hernieuwbare energie en een milieuvriendelijk vervoer. Nadenken over een intelligent
elektriciteitsnetwerk neemt een markante plaats in binnen dit initiatief van de Vlaamse overheid.

Het IST heeft vanuit deze aandacht voor intelligente energienetwerken opdracht gegeven tot een studie waarin de nieuwste technologische ontwikkelingen in de energiesector en het juridisch-technologisch beleidskader in kaart gebracht worden. De klemtoon van de studie ligt op het ontwikkelen van mogelijke beleidsvisies omtrent de lokale energievoorziening met een tijdshorizon van 10 jaar. 

Maandag 30 maart organiseert het IST een workshop waarin de krachtlijnen van het rapport voorgesteld worden. Met deze workshop wil het IST een bijdrage leveren in het debat over slimme energienetwerken en de maatschappelijke aspecten belichten. Daarom brengt het IST tijdens de workshop een aantal belangrijke spelers uit het middenveld samen om hun standpunten duidelijk aan bod te laten komen door presentaties, panelgesprekken en discussies.
 
Het programma en het wetenschappelijk-technisch & juridisch eindrapport 'decentrale energievoorziening onder lokaal beheer' is vindt u op de IST-website.

Inschrijvingen voor 25 maart naar ist@vlaamsparlement.be

Meer info: Donaat Cosaert, Projectleider IST, 02 552 40 54

lees meerWorkshop ' Biobrandstoffen, de controversen onder de loep', 1 april 2009.


Tanken auto
Op woensdag 1 april zullen deskundigen en actoren uit industrie, overheid, universiteiten, de adviesraden en het middenveld de heersende controversen over   biobrandstoffen scherp stellen in het Vlaams Parlement. Deze  interne workshop wordt georganiseerd door het IST, in samenwerking met het VITO, de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en de Universiteit Gent  in het kader van het project Biobrandstoffen’van het IST. Dit project is eind vorig jaar gestart met de wetenschappelijke studie en omvat eveneens een bevraging van sleutelactoren. De controversen behelzen onder meer de efficiëntie, de duurzaamheid, het grondgebruik de milieu-effecten en het mogelijk gebruik van ggo’s in de opeenvolgende generaties van biobrandstoffen. Ook de impact op het klimaatbeleid, mobiliteitsbeleid en plattelandsbeleid zijn aan de orde. 

Meer info: Willy Weyns, Projectleider IST, 02 552 40 52

lees meer over biobrandstoffen
           
logo Vlaams Parlement