english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Onze missie

Het ’Mission Statement’ van het Instituut Samenleving en Technologie luidt als volgt:

’Het Instituut Samenleving en Technologie is een onafhankelijke en autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parlement. Het instituut onderzoekt de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Dit gebeurt op basis van studie en analyse, het structureren en stimuleren van het maatschappelijke debat, het observeren van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland, het verrichten van prospectief onderzoek over deze ontwikkelingen, het informeren van doelgroepen en het verlenen van advies aan het Vlaams Parlement op basis van deze activiteiten. Door deze activiteiten wil het Instituut bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit van het maatschappelijk debat en tot een beter onderbouwd besluitvormingsproces.’

Concreet vervult het Instituut Samenleving en Technologie zijn taak door:

  • korte voorbereidende evaluaties uit te voeren;
  • langere, meer omvattende evaluaties en/of aanvragen tot advies uit te besteden aan nationale of internationale experts of onderzoeksteams;
  • op gepaste wijze en schaal een constructieve dialoog te organiseren tussen betrokkenen;
  • adviezen ten behoeve van het Vlaams Parlement te formuleren;
  • in contact te zijn met regionale, nationale en internationale organisaties die betrokken zijn bij wetenschappelijke en technologische keuzes;