english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Vlaams parlement en TA

 

Het Instituut Samenleving en Technologie is een autonome organisatie verbonden aan het Vlaams Parlement.

De Instelling bestaat uit de Raad van Bestuur en het Wetenschappelijk Secretariaat.

Na de stemming op de vergadering van 25 november 2009 werd de heer Bart Van Malderen de voorzitter van de Raad van Bestuur en Mevrouw Sabine Poleyn en de heer Jean-Jacques Cassiman de ondervoorzitters. Op de vergadering van 25 mei 2011
werd Harry Martens tot nieuwe ondervoorzitter verkozen naar aanleiding van het einde mandaat van de heer Jean-Jacques Cassiman. 

 De huidige volledige raad bestaat uit de volgende leden:

 • De heer  Robrecht Bothuyne
 • De heer Marc Hendrickx
 • Mevrouw Sabine Poleyn
 • De heer Hermes Sanctorum
 • Mevrouw Marleen Van den Eynde
 • De heer Bart Van Malderen
 • de heer Sas Van Rouveroij
 • De heer Lode Vereeck
als Vlaamse volksvertegenwoordigers
 • Mevrouw Brenda Aendekerk
 • Mevrouw Ria Bourdeaud'hui
 • De heer Johan De Tavernier
 • Mevrouw Monica Höfte
 • De heer Harry Martens
 • Mevrouw Caroline Pauwels
 • De heer Peter Van Humbeeck
 • De heer Jos van Sas
zijn de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke en technologische wereld in de Raad van Bestuur.

Historiek leden Raad van Bestuur IST