english version
lettergrootte A A

Organisatie
 

Technologisch aspectenonderzoek

of ’Technology Assessment’

 

Welke kansen biedt een nieuwe technologie?Welke risico’s houdt een nieuwe technologie in?Wat zijn de gevolgen van een nieuwe technologie op ethisch, medisch, sociaaleconomisch , cultureel, ecologisch vlak?Hoe denkt het publiek over een nieuwe technologie?Hoe passen we een nieuwe technologie optimaal in zodat ze de samenleving maximaal ten goede komt?

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen roepen soms meer vragen op dan ze beantwoorden. Het instituut Samenleving en Technologie tracht deze vragen te verduidelijken en de ontwikkelingen te duiden, in het belang van de samenleving en de beleidsmaker… dat is wat we noemen ‘technology assessment’.

Modern TA-onderzoek houdt rekening met de perspectieven van alle actoren: niet alleen experts maar ook bedrijven, milieu- en consumentenorganisaties, overheid en burgers. Op die manier horen we niet alleen de mensen die een actieve rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie, maar ook zij die de gevolgen ervan ondervinden. Deze verregaande inspraak levert betere resultaten en aanbevelingen op … dat is wat we noemen ‘participatieve technology assessment’.

 

Participatieve technology assessment::

  • draagt bij tot publieke en politieke opinievorming;
  • creeërt nieuwe kennis op het raakvlak tussen wetenschap, technologie en maatschappij;
  • is gericht op informatie- en adviesverstrekking aan publiek en overheid;
  • is meestal toekomstgericht.
Technology assessment is met andere woorden gestoeld op drie pijlers: de kennis in kaart brengen die relevant is voor besluitvorming; een constructieve dialoog op gang brengen tussen betrokkenen (experts, stakeholders, publiek en politici); de opbouw van beleid ondersteunen door te informeren en te adviseren.